Warning: include_once(/var/www/virtual/udru.ac.th/usld/htdocs/administrator/components/com_acymailing/helpers/helper.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/virtual/udru.ac.th/usld/htdocs/plugins/system/regacymailing/regacymailing.php on line 22 Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/virtual/udru.ac.th/usld/htdocs/administrator/components/com_acymailing/helpers/helper.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/virtual/udru.ac.th/usld/htdocs/plugins/system/regacymailing/regacymailing.php on line 22 โครงการราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการศึกษาศักยภาพชุมชน วิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางการพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการศึกษาศักยภาพชุมชน วิเคราะห์ปัญหา<br/> และแนวทางการพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่น
บันไดสี่ขั้นสู่การทำงาน

บันไดสี่ขั้นสู่การทำงานตามศาสตร์พระราชา

บันไดสี่ขั้นสู่การทำงานเพื่อจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและสอดคล้องกับแนวคิดกับหลักการพัฒนาแบบยั่งยืนของสหประชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาราชภัฏ ระยะ 20 ปี

สรุปจำนวนหมู่บ้านในแต่ละจังหวัด
สรุปจำนวนทีมงาน

สรุปจำนวนหมู่บ้านในแต่ละจังหวัด

หมู่บ้านในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู จำนวน 100 หมู่บ้าน (รุ่นแรกรุ่นใจเต็มร้อย) โดยเน้นคัดเลือกจากหมู่บ้านที่มีศักยภาพมีพลังท้องถิ่นชุมชนแต่ขาดโอกาสในการพัฒนา มีความสนใจมุ่งมั่น และศักยภาพที่เอื้อต่อการพัฒนา

ดูรายละเอียด
สรุปจำนวนทีมงานทั้งหมดในแต่ละจังหวัด
สรุปจำนวนทีมงาน

สรุปจำนวนทีมงานทั้งหมดในแต่ละจังหวัด

สรุปจำนวนทีมงานทั้งหมดในแต่ละจังหวัดใน โครงการราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย มีจำนวน....

ดูรายละเอียด
สรุปจำนวนทีมงานอาจารย์
สรุปจำนวนทีมงาน

สรุปจำนวนทีมงานอาจารย์

สรุปจำนวนทีมงานอาจารย์ในแต่ละจังหวัดใน โครงการราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย มีจำนวน....

ดูรายละเอียด
สรุปจำนวนทีมงานนักศึกษา
สรุปจำนวนทีมงาน

สรุปจำนวนทีมงานนักศึกษา

สรุปจำนวนทีมงานนักศึกษาในแต่ละจังหวัดใน โครงการราชภัฏพลังแผ่นดิน พัฒนาถิ่น พัฒนาไทย มีจำนวน....

ดูรายละเอียด
 

สาส์นจากอธิการบดี

Ready to Reach Higher in Business?

Get a Quote